Марио Арангеловски да ја претставува Македонија на ESC 2017!

Приклучи се и ти, за Македонската ESC делегација да го ипрати Марио Арангеловски како претставник од Македонија на Евровизија 2017!

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xp8ZOHitE1w

Напишете го вашето име, презиме, град и селектирајте ја државата од која доаѓате, потоа, потвдете го вашиот потпис!

 |
 |
 |
 |
\ /
 .

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Snezana to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...