Петиција за велосипедски патеки

Со оваа петиција сакаме да апелираме до локалните власти во Македонија, дека ние граѓаните во огромен број бараме велосипедски патеки и паркинг за велосипедисти.

Исто така, апелираме да се отстрануваат возилата или објектите кои ќе го нарушуваат користењето на веќе постоечките велосипедски патеки.

Нека бројката на петицијата послужи за важноста на нашето барање.

НЕ СМЕ ОЏАЦИ, ВОЗИМЕ ТОЧАЦИ !

 


Блаже Јосифовски    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticije24.net to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook