САКАМЕ ВО ДРАЧЕВО ДА СЕ ИЗГРАДИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Секојдневно во Драчево живее спортот. Децата бараат места каде што може да играат Баскет и Мал Фудбал, но се помалку тоа го има во населбата. Затоа бараме од општината Кисела Вода да се изгради Спортски Центар. Потпишете се зошто ни е потребно !

Potpiši ja ovaa Peticija

Fill the form below to sign this petition created by Gugut. The author of the petition will see all the information you provide on this form.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticije24.net to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook