Стоп за сапунските серии!

Членовите на здружението на млади психолози на Македонија -  "ТРИНОВА"   донесоа заедничка одлука дека големиот број на серии прикажувани на сите поголеми медиуми во Македонија  преку целиот ден, дирекно влијаат во развојот на населението. Психолозите апелираат дека во сериите се прикажуваат погрешни модели за морал, се создава грешна претстава за семејство и среќа. На ваква ментална тортура дирекно е изложена малолетната публика. Менталните  последици од толкавиот број на серии и идеализирање на ликовите од истите се непоправливи за целата нација. Многу специјалисти од нашата држава веќе реагираат за ваква "пропаганда " za вакво создавање на култура во една држава.

Потпишувајќи ја оваа петиција дирекно  влијаете во борбата  против кичот, погрешниот морал  и воопшто погрешниот начин на израснување на нашата младина.

Сметаме дека ова прашање веќе не е само индивидуално туку преминува во национално воспитување!

 

 


Председател: М-р Ана Чучкова    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Председател: М-р Ана Чучкова to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticije24.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook